«Verdens nordligste plusshus i massivtre» skiller seg fra øvrige bolighus bygd i Tromsø de senere år. Dette har også Husbanken merket seg, som i vår bevilget tilskudd fra ordningen ‘Kompetansetilskudd for bærekraftig bolig- og byggkvalitet’ til prosjektet. Tilskuddet skal gå til å formidle kunnskap og erfaringer til byggebransjen i nord.